Undervisningsmoduler

Lille-Skole for Voksne følger skolernes ferieplan. Det vil sige at vi underviser i moduler af ca. 3 måneders varighed, svarende til perioderne mellem de officielle skoleferier.