Et nyt år betyder også generalforsamling. I flg. vedtægterne holdes den sammen med Sind Frederikshavn Lokalafdeling.

Generalforsamlingen 2021 har været udsat siden februar. Den afholdes nu d. 8. juni, med flg. dagsorden.

 

Generalforsamling i Lille-Skole for Voksne, umiddelbart efter Sind Frederikshavn Lokalafdeling´s generalforsamling, tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 19.00. i De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, Frederikshavn. 

Dagsorden

1. Beretning

2. Regnskab for 2020

3. Indkomne forslag

4. Valg:

a. 3 medlemmer til bestyrelsen, på valg efter tur: Dorthe B. Larsen, Ellen Kaae og Robert Kjelvik.

b. 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er Anne Karoline Luff og John Ravn Johnsen.

c. Valg af revisorer, eller revisionsfirma. På valg er Lisbeth T. Poulsen og Erik Holm Sørensen.

5. Eventuelt.

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne Dorthe Bjerre Larsen.

Vi er med til at markere

Verdens Mentale Sundhedsdag

d. 10. okt.