Nu kommer der et nyt fag i Lille-Skolen, nemlig "Mindfullness", med Bettina Lyster. Mindfullness er evnen til at berolige dit sind, så du hele tiden er fuldt bevidst og nærværende i nuet, som det er lige nu. Mindfullness giver indre ro og balance og dermed også større overskud i hverdagen. Det kommer til at foregå i Lille-Skolen´s lokaler om tirsdagen fra kl. 13.00 til 14.30. Du behøver hverken yogamåtte eller andet udstyr. Faktisk kan du snildt øve dig, når du gør rent eller på en gåtur. Bettina guider dig til hvordan. Du kan allerede nu, tilmelde dig her på siden, eller på Lille-Skolen´s mobiltelefon 23725059.

Vi er med til at markere

Verdens Mentale Sundhedsdag

d. 10. okt.

Et nyt år betyder også generalforsamling. I flg. vedtægterne holdes den sammen med Sind Frederikshavn Lokalafdeling.

Generalforsamlingen 2021 har været udsat siden februar. Den afholdes nu d. 8. juni, med flg. dagsorden.

 

Generalforsamling i Lille-Skole for Voksne, umiddelbart efter Sind Frederikshavn Lokalafdeling´s generalforsamling, tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 19.00. i De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, Frederikshavn. 

Dagsorden

1. Beretning

2. Regnskab for 2020

3. Indkomne forslag

4. Valg:

a. 3 medlemmer til bestyrelsen, på valg efter tur: Dorthe B. Larsen, Ellen Kaae og Robert Kjelvik.

b. 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er Anne Karoline Luff og John Ravn Johnsen.

c. Valg af revisorer, eller revisionsfirma. På valg er Lisbeth T. Poulsen og Erik Holm Sørensen.

5. Eventuelt.

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne Dorthe Bjerre Larsen.